Rapporteer over Spotler | Voorheen Blinker & Mailplus | Indenty

Spotler

Voorheen Blinker & Mailplus, rapporteer over uw nieuwsbrieven

Geeft uw klanten inzicht in de resultaten behaald met de nieuwsbrieven. Zie gemakkelijk in de Spotler rapportage een samenvatting van het aantal verstuurde nieuwsbrieven, het aantal aangekomen nieuwsbrieven, aantal geopende nieuwsbrieven, het aantal klikken binnen de nieuwsbrief en het aantal uitschrijvingen.

Zo heeft u een duidelijk overzicht in uw behaalde resultaten. U kunt Spotler eenvoudig koppelen in de rapportage zoals u dat ook met onze andere bronnen kan. Ook is het mogelijk om bepaalde delen uit te schakelen als u over sommige informatie liever niet rapporteert.

IndentyIndenty Data