Marktplaats » Indenty

Marktplaats

Rapporteer over uw advertenties op Marktplaats, krijg eenvoudig inzicht in uw behaalde resultaten.  

Welke advertenties presteren goed en welke niet? Welke advertenties hebben een lage CPC en welke zijn juist duurder? Zie direct hoeveel uw marktplaats advertenties hebben gekost en vergelijk dit met de resultaten van uw andere online platformen als AdWords, Bing Ads.

Deze bron is helaas (nog) niet zelf te koppelen, wij doen dit echter graag voor u! Neem gerust contact met ons op.

IndentyIndenty Data