Google Sheets in uw Rapportage | White label online marketing | Indenty

Google Sheets

Maak uw eigen data inzichtelijk in de rapportage tezamen met alle andere bronnen.

Google Sheets is een dienst van Google met dezelfde functionaliteiten als Excel. Hiermee wordt het dus mogelijk om eigen lokale data in dezelfde rapportage weer te geven als de online diensten. Google Sheets heeft de optie om uw bestaande Excel data te importeren, dit hoeft u niet handmatig over te zetten in Google Sheets.

Voorbeelden van eigen data
Wanneer het om eigen data gaat is er van alles mogelijk, om een beeld te schetsen van de verschillende mogelijkheden hebben we een aantal voorbeelden toegevoegd:

IndentyIndenty Data