Facebook Ads | Rapportage | White label online marketing | Indenty
Facebook Ads

Facebook Ads

Rapporteer inzichtelijk over de resultaten behaald met Facebook Ads

Laat uw klanten op een eenvoudige manier zien wat de behaalde resultaten zijn met Facebook Ads. Zo kunt u rapporteren welke KPI’s behaald zijn met uw advertenties. Hoeveel conversies heeft u behaald? En wat hebben deze conversies uw klant gekost? Deze resultaten kunt u gemakkelijk vergelijken met de andere gekoppelde bronnen als AdWords of Bing Ads.

IndentyIndenty Data