DoubleClick for Publishers | White Label Rapportage | Indenty

DoubleClick for Publishers

Rapporteer over uw DoubleClick display advertenties

DoubleClick for Publishers is een tool in bezit van Google, het biedt de mogelijkheid om Programmatic Display in te kopen. Dit betekent dat je geautomatiseerde advertentieruimte kan inkopen, zo kun je zonder tussenkomst van een publisher dus banners plaatsen. Doordat het mogelijk is om geautomatiseerd in te kunnen kopen kunnen veel meer adverteerders gebruik maken van display adverteren.
In de rapportage kunt u per advertentie zien wat de behaalde resultaten zijn, ook wordt er in één overzicht het aantal vertoningen en kliks laten zien.

IndentyIndenty Data